XIV EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ O TEMATYCE GENDER

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, mieszczące się w obszarze szeroko pojętych studiów kobiecych, gender queer studies.
 2. W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w roku akademickim 2019/20 w uczelniach polskich.
 3. W konkursie mogą wziąć udział prace napisane w języku polskim i angielskim (prace w innych językach można złożyć po uzyskaniu zgody mailowej; por. punkt 13).
 4. Laureat/ka głównej nagrody konkursu otrzyma dyplom oraz prawo do bezpłatnych studiów na Gender Studies przy IBL PAN (jeśli w roku 2020/21 i w następnych latach studia będą funkcjonować); oprócz nagrody głównej jury może przyznać także wyróżnienia.
 5. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w dwóch dziedzinach: nauk humanistycznych (literatura, sztuka, historia, filozofia itp.) oraz społecznych (socjologia, prawo, ekonomia itp.).
 6. Jury przysługuje prawo do nieprzyznania Nagrody.
 7. Skład jury zostanie wyłoniony przez Zarząd PTG spośród członków i członkiń Towarzystwa mających co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych, będących ekspert(k)ami w dziedzinach zgodnych z tematami przedstawionych w konkursie prac.
 8. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  a) jedną wersję elektroniczną pracy;
  b) opinię rekomendującą pracę na konkurs (napisaną przez promotora lub – w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z organizatorkami – inną samodzielną pracownicę naukową/samodzielnego pracownika naukowego);
  c) dane kontaktowe autorki/autora pracy (adres, telefon, e-mail);
  d) poświadczenie właściwego dziekanatu o obronie pracy wraz z datą obrony;
  e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursie.
 9. Prace i dokumentację należy przesłać w terminie do 31 października 2020 roku na adres mailowy: kontakt@polskietg.pl
 10. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi: wersja elektroniczna będzie przechowywana w archiwum konkursu i może zostać zniszczona po upłynięciu jednego roku od złożenia pracy na konkurs.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 roku.
 12. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.
 13. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: kontakt@polskietg.pl