Wyniki XIV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Po wielotygodniowych dyskusjach ogłaszamy wyniki XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender.

Nagrodę główną w dziedzinie nauk społecznych otrzymuje

Pani Jowita Baran za pracę pt.  „Kobiety w organizacjach narodowych: podział pracy a praktykowanie płci” (Socjologia; Uniwersytet Jagielloński).

Nagrodę główną w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymuje

Pani Kinga Gabruk za pracę pt. „Análisis del sexismo lingüístico y del lenguaje inclusivo: la postura de la Real Academia Española y de la prensa” (Wydział Neofilologii Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich; Uniwersytet Warszawski).

Jury konkursu postanowiło wyróżnić także następujące autorki:

W dziedzinie nauk społecznych:

Pani Weronika Kwiatkowska za pracę pt. „Gender trójmiejskiego środowiska jazzowego” (Etnologia i antropologia; Uniwersytet Warszawski).

W kategorii nauk humanistycznych:

Pani Elżbieta Dudek za pracę pt. „Body Positive Influencers on Instagram: Postfeminism, Self-Representation, and Empowerment” (Ośrodek Studiów Amerykańskich; Uniwersytet Warszawski).

Wszystkim Autorkom serdecznie gratulujemy!

Zarząd PTG

 

Lista ekspertek i ekspertów konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender