Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender obronioną w 2021 roku

W konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce genderowej obronioną w roku 2021 nadesłano 9 prac. Zgłoszone prace czytały w tym roku osoby recenzujące: Natalia Bloch, Marcin Bogucki, Katarzyna Chmielewska, Małgorzata Fidelis, Magdalena Grabowska, Urszula Kluczyńska, Joanna Krakowska, Kamil Łuczaj, Ilona Matysiak, Katarzyna Nadana, Marta Pietrusińska, Claudia Snochowska-Gonzalez, Justyna Struzik, Wojciech Śmieja, Sylwia Urbańska, Piotr Urbański, Katarzyna Wojnicka i Iwona Zielińska-Poćwiardowska – wszystkim serdecznie dziękujemy za czas i zaangażowanie. Na podstawie ich opinii dokonaliśmy w gronie zarządu PTG wyboru najlepszej pracy.

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską o tematyce genderowej otrzymuje pan Damian Jaworek za pracę pt. „Bo mnie życie zmusiło. Analiza biografii robotnicy w kontekście doświadczeń rodzinnych i przemian społeczno-gospodarczych” obronioną na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Osoby recenzujące wskazywały na doskonały język pracy, prowadzoną z wyczuciem analizę empiryczną, wrażliwość intersekcjonalną oraz umiejętne, lecz nie wyznawcze stosowanie kategorii teoretycznych. Praca pana Damiana Jaworka pozwala spojrzeć na epokę transformacji systemowej w Polsce z perspektywy kobiety z klasy ludowej, oddając głos doświadczeniom wykluczanym w debacie publicznej i wciąż niedostatecznie obecnym w naukach społecznych.

Zarząd postanowił przyznać ponadto dwa wyróżnienia. Otrzymują je: pani Marta Gospodarczyk za pracę pt. „Męskość i jej zróżnicowanie w wiejskich społecznościach. Studium przypadku mazowieckiej gminy” (Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski) oraz pani Hanna Frejlak za pracę „In Europe, you are in charge, you can change something”. Antropologia w warunkach skrajnej nierówności (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski).

Gratulujemy zwycięzcy i wyróżnionym, a zarazem dziękujemy autorom i autorkom wszystkich nadesłanych w tym roku prac, których poziom był w tym roku bardzo wysoki.

Zarząd PTG