Wiosna kobiet jesienią?

g_l_2-05

Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty mobilizacji wokół praw reprodukcyjnych w Polsce

Współorganizacja:

 • Polskie Towarzystwo Genderowe
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Środa 14 grudnia 2016,
  10.00–20.00

  IBL PAN, Pałac Staszica,
  Nowy Świat 72,
  sala 144

  10.00 Otwarcie konferencji, przedstawienie PTG
  10.15–11.45
  PANEL I: Ewolucja, wyobraźnia i strategie ruchów anti-choice
  Moderatorka: Agnieszka Graff (PTG, OSA UW)
  PANELISTKI:

  Sylwia Kuźma-Markowska (OSA UW): Historia ruchów anti-choice w USA i w Polsce
  Elżbieta Korolczuk (Södertörn University): Ludzie, którzy nienawidzą kobiet. Ruchy anti-choice i anti-gender w Polsce i na świecie.
  Krystyna Kacpura (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny): Działalność ruchów anti-choice na forum ONZ
  Kazimiera Szczuka (PTG): Forma gotycka patriarchatu, czyli noc trupojadów (rozważania wokół ekshumacji i aborcji)

  Ostatnich kilka miesięcy w Polsce to czas wzmożonej aktywności ruchów społecznych, których celem jest wprowadzenie pełnego zakazu przerywania ciąży. Są to ruchy transnarodowe, mające za sobą kilka dekad sieciowania, współpracy, budowania strategii i ideologii. Polska pod rządami PiS okazała się dla nich wymarzonym terenem działań, nie tylko ze względu na rolę Kościoła – walka o życie „nienarodzonych” wpisała się też w dyskurs nacjonalistyczny i nałożyła na mit smoleński. Naszym celem jest przyjrzeć się polskim przejawom tego zjawiska, ale też spojrzeć na nie z szerszej perspektywy: Jaka jest historia ruchu anti-choice i jego strategia na forum międzynarodowym? Kim są „nienarodzeni” w wyobraźni aktywistów i wspierających ich polityków? Jak wyglądają międzynarodowe powiązania polskich przeciwników prawa do wyboru? Jak „obrona życia” ma się do wojny z gender?

  11.45-12.00 Przerwa kawowa
  12.00-13.30
  PANEL II: Wiosna kobiet? Ewolucja ruchu pro-choice w Polsce
  Moderatorka: Małgorzata Kot (SNS PAN), współpraca: Weronika Grzebalska (SNS PAN, PTG)
  PANELISTKI:

  Natalia Broniarczyk (ISNS UW): Strategie ruchów społecznych upominających się i walczących o dostęp do aborcji. Analiza porównawcza ruchów kobiecych w USA i w Polsce
  Magdalena Grabowska (IFiS PAN): Ruch pro-choice w kontekście polskiego ruchu kobiecego – analiza krytyczna
  Dobrochna Kałwa (IH UW): Polski ruch na rzecz praw reprodukcyjnych – perspektywa historyczna
  Anna Zawadzka (IS PAN): O potrzebie uniwersalizmu. Retoryka Czarnego Protestu

  Jeszcze niedawno wydawało się, że nie ma w Polsce woli społecznej i sił politycznych zdolnych ruszyć z posad zakaz przerywania ciąży określany powszechnie jako „kompromis aborcyjny”. Badania społeczne i raporty organizacji pozarządowych stale wskazywały, że restrykcyjne przepisy nie są przestrzegane, a w Polsce żyje nawet 5,8 miliona kobiet, które przerwały w czasie swojego życia ciążę, jednak „kompromis aborcyjny” okazał się niezwykle trwałym elementem polskiej transformacji ustrojowej. Dopiero kolejna głęboka zmiana polskiej sceny politycznej i zwrot w stronę nieliberalnej demokracji ożywiły zamrożony spór. Obywatelski projekt wprowadzający całkowity zakaz przerywania ciąży spotkał się z masowymi obywatelskimi protestami na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. W przededniu 24. rocznicy odebrania Polkom prawa do aborcji przyjrzymy się polskiemu ruchowi pro-choice i wspólnie z przedstawicielkami różnych dyscyplin naukowych zastanowimy się nad tym, jak wyglądała jego ewolucja – od debaty na temat świadomego macierzyństwa aż do czarnych protestów.

  13.30-15.00 Przerwa lunchowa
  15.00-16.45
  PANEL III: Bunt, rewolucja, syzyfowa praca? O strategiach i skuteczności działania na rzecz kobiet w kontekście protestów 2016 roku (panel z udziałem aktywistek)
  Moderatorki: Magda Staroszczyk (Dziewuchy Dziewuchom, PTG, IKP UW), Ewa Wieliczko (Ściana Furii)

  Rok 2016 dla wielu Polek był rokiem protestów i demonstracji – począwszy od wiosny i Manify pod hasłem „Aborcja w obronie życia”, przez narodziny ruchu Dziewuchy Dziewuchom, protesty „wieszakowe” („Odzyskać wybór”), zbieranie podpisów pod projektem ustawy „Ratujmy kobiety”, po Czarny Protest i październikowy Strajk Kobiet oraz listopad ze Świętem Niepodległości, ale też rocznicą uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Dla wielu było to doświadczenie nowej solidarności, upodmiotowienia, budowania sieci kontaktów. Ale też przełamania, momentu odwagi i podjęcia decyzji, których konsekwencje nie zawsze były obojętne dla dotychczasowego życia. Zarówno ruch Dziewuchy Dziewuchom, jak i Strajk Kobiet są wyjątkowe również ze względu na widoczny w nich udział osób z różnych regionów Polski, działających lokalnie i w środowiskach dotąd niekoniecznie aktywnych obywatelsko czy politycznie. O tym doświadczeniu, o uczestnictwie w protestach i możliwej przyszłości kobiecego ruchu w Polsce podczas konferencji porozmawiamy z samymi działaczkami.

  16.45–17.00 / Zamknięcie konferencji
  List od Profesor Marii Janion do członkiń i członków PTG
  Ogłoszenie wyników konkursów na pracę magisterską i Genderową Książkę Roku
  17.00-20.00 Warsztat aktywistyczny

  Warsztat aktywistyczny jest częścią konferencji „Wiosna kobiet jesienią?” współorganizowaną przez Fundację Akcja Demokracja. Udział w wydarzeniu na podstawie wcześniejszego zgłoszenia (do 1 grudnia 2016). Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy.

  POBIERZ PROGRAM W WERSJI PDF