Wałki w dłoń. Feministycznie o jedzeniu

W piątek 26 lutego 2021 o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy na „Kawę z genderem. Spotkania PTG”. Naszymi gościniami będą redaktorki i autorki artykułów numeru tematycznego „Ethnologia Polona” poświęconego krytycznym studiom nad jedzeniem „The cultural politics of food and eating in Poland and beyond” https://journals.iaepan.pl/ethp/issue/view/2 Renata E. Hryciuk (IEiAK UW), Katarzyna Król (SNS IFiS PAN), Sylwia Urbańska (WS UW), Katarzyna Stańczak-Wiślicz (IBL PAN) i Magda Bodzan (IFiS PAN).

Spotkanie poprowadzi Helena Patzer („Ethnologia Polona”, IEiAK UW)

Okładka nowego numeru „Ethnologia Polona” przedstawia las wyciągniętych do góry rąk dzierżących wałki, łyżki i tasaki. Przywodzi na myśl caserolazo latynoamerykańską formę ulicznych protestów kobiet, w trakcie których kuchenne przybory i garnki są używane do wytworzenia rewolucyjnego hałasu. Wystąpienia te przypominają, że to, co prywatne (domowe, codzienne, intymne i kobiece) jest zarazem zawsze polityczne, a metafory związane z karmieniem i podtrzymywaniem reprodukcji społecznej niezwykle nośne.

W międzydyscyplinarnym gronie (antropolożek, historyczki społecznej i socjolożki) porozmawiamy o krytycznych studiach nad jedzeniem – dyscyplinie dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach w Polsce – jako przestrzeni dla studiowania doświadczeń kobiet i innych grup marginalizowanych (i oddawaniu im głosu) w kontekście powiększających się nierówności społecznych i ekonomicznych.

Przykłady zaczerpniemy z tekstów opublikowanych w numerze specjalnym „Ethnologia Polona” skupionych wokół dwóch osi tematycznych. Pierwszą jest jedzenie, płeć i migracja. Tu nawiążemy do tekstu Sylwii Urbańskiej na temat transnarodowych macierzyńskich praktyk jedzeniowych polskich migrantek w Brukseli oraz etnografii inicjatyw kulinarnych zatrudniających migrantki i uchodźczynie organizowanych przez warszawskie NGOsy autorstwa Magdy Bodzan.

Drugim tematem naszej rozmowy będzie produkcja żywności, płeć i modernizacja. Sięgniemy do artykułu Katarzyny Stańczak-Wiślicz, na temat zmieniających się znaczeń przypisywanych pożywieniu i upłciowionym praktykom jedzeniowym oraz roli jaką odgrywały w procesach komunistycznej modernizacji w powojennej Polsce a także do tekstu Katarzyny Król, w którym przygląda się pracy kobiet przy produkcji herbaty w postsowieckiej Gruzji.

Zapraszamy! Link do wydarzenia na platformie Zoom zamieścimy w dniu spotkania.

Współorganizatorami spotkania są czasopismo „Ethnologia Polona” https://journals.iaepan.pl/ethp

oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego https://www.etnologia.uw.edu.pl/