VII edycja konkursu na Genderową Książkę Roku

VII edycja konkursu 2021 rok

1. NAGRODA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENDEROWEGO ZA GENDEROWĄ KSIĄŻKĘ ROKU (ZWANA DALEJ NAGRODĄ) JEST PRZYZNAWANA CO ROKU ZA NAJLEPSZĄ PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ, POPULARNONAUKOWĄ, ESEISTYCZNĄ LUB REPORTERSKĄ (Z WYŁĄCZENIEM BELETRYSTYKI), UWZGLĘDNIAJĄCĄ PERSPEKTYWĘ GENDER ORAZ PRZYCZYNIAJĄCĄ SIĘ DO PROPAGOWANIA IDEI RÓWNOŚCI I OTWARTOŚCI WE WSZYSTKICH OBSZARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO.
2. KANDYDOWAĆ DO NAGRODY MOGĄ WSZYSTKIE POLSKIE KSIĄŻKI, KTÓRE – ZGODNIE Z CELAMI STATUTOWYMI PTG (PUNKT 8) – PROPAGUJĄ RZETELNĄ WIEDZĘ NA TEMAT PŁCI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ I POLITYKI RÓWNOŚCI ORAZ POMAGAJĄ W ZWALCZANIU STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ W TEJ DZIEDZINIE. O KRYTERIUM CZASOWYM DECYDUJE ROK WYDANIA PODANY NA KARCIE TYTUŁOWEJ. SIÓDMA EDYCJA KONKURSU DOTYCZY KSIĄŻEK WYDANYCH W ROKU 2021.
3. NAGRODA NA CHARAKTER SYMBOLICZNY I PRESTIŻOWY. NAGRODZONA PUBLIKACJA BĘDZIE PROMOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ I PROFILU FB POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENDEROWEGO. PTG ZORGANIZUJĘ POŚWIĘCONĄ JEJ DEBATĘ PUBLICZNĄ.
4. NAGRODA JEST PRZYZNAWANA PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW_KINIE PTG W WYNIKU GŁOSOWANIA, KTÓRE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW:
– W PIERWSZYM ETAPIE (NOMINACJE) WSZYSCY CZŁONKOWIE_KINIE PTG, KTÓRZY_RE ZECHCĄ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCEGO IM PRAWA, ZGŁASZAJĄ DO TRZECH PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH PROPONOWANYCH DO NAGRODY, PODAJĄC ICH TYTUŁ, NAZWISKO AUTORA_KI (AUTORÓW) I WYDAWCĘ. ZGŁOSZENIA NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES KONKURSKSIAZKOWY@POLSKIETG.PL
– W DRUGIM ETAPIE (WYBÓR LAUREATA/-ÓW) GŁOSUJĄCY CZŁONKOWIE_KINIE PTG WYBIERAJĄ JEDEN TYTUŁ Z LISTY NOMINOWANYCH TYTUŁÓW SPORZĄDZONEJ PRZEZ ZARZĄD PTG I OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE WWW.POLSKIETG.PL. ZARZĄD PTG ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONANIA SELEKCJI TYTUŁÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW_KINIE PTG POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z REGULAMINEM KONKURSU.
5. NAGRODĘ OTRZYMUJE PUBLIKACJA, KTÓRA DOSTAŁA NAJWIĘCEJ GŁOSÓW. JEŚLI DWIE PUBLIKACJE OTRZYMAJĄ TAKĄ SAMĄ LICZBĘ GŁOSÓW, ODBYWA SIĘ GŁOSOWANIE DODATKOWE, MAJĄCE NA CELU WYŁONIENIE OSTATECZNEGO LAUREATA_TKI.
6. GŁOSOWANIA ORGANIZUJE ZARZĄD PTG. ODBYWAJĄ SIĘ ONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: KONKURSKSIAZKOWY@POLSKIETG.PL I MAJĄ CHARAKTER JAWNY.
7. DO NAGRODY NIE MOŻNA ZGŁASZAĆ WŁASNYCH PUBLIKACJI.
8. PIERWSZE GŁOSOWANIE (NOMINACJE) ODBYWA SIĘ DO DNIA 12 GRUDNIA 2022 ROKU.
9. DRUGIE GŁOSOWANIE (WYBÓR LAUREATA_TKI) ODBYWA SIĘ DO DNIA 23 GRUDNIA 2022 ROKU.
10. EWENTUALNE GŁOSOWANIE DODATKOWE ODBYWA SIĘ DO DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU.