VI edycja konkursu na Genderową Książkę Roku PTG

VI edycja konkursu 2020 rok

1. NAGRODA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENDEROWEGO ZA GENDEROWĄ KSIĄŻKĘ ROKU (ZWANA DALEJ NAGRODĄ) JEST PRZYZNAWANA CO ROKU ZA NAJLEPSZĄ PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ, POPULARNONAUKOWĄ, ESEISTYCZNĄ LUB REPORTERSKĄ (Z WYŁĄCZENIEM BELETRYSTYKI), UWZGLĘDNIAJĄCĄ PERSPEKTYWĘ GENDER ORAZ PRZYCZYNIAJĄCĄ SIĘ DO PROPAGOWANIA IDEI RÓWNOŚCI I OTWARTOŚCI WE WSZYSTKICH OBSZARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO.
2. KANDYDOWAĆ DO NAGRODY MOGĄ WSZYSTKIE POLSKIE KSIĄŻKI, KTÓRE – ZGODNIE Z CELAMI STATUTOWYMI PTG (PUNKT 8) – PROPAGUJĄ RZETELNĄ WIEDZĘ NA TEMAT PŁCI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ I POLITYKI RÓWNOŚCI ORAZ POMAGAJĄ W ZWALCZANIU STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ W TEJ DZIEDZINIE. O KRYTERIUM CZASOWYM DECYDUJE ROK WYDANIA PODANY NA KARCIE TYTUŁOWEJ. SZÓSTA EDYCJA KONKURSU DOTYCZY KSIĄŻEK WYDANYCH W ROKU 2020.
3. NAGRODA NA CHARAKTER SYMBOLICZNY I PRESTIŻOWY. NAGRODZONA PUBLIKACJA BĘDZIE PROMOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ I PROFILU FB POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENDEROWEGO. PTG ZORGANIZUJĘ POŚWIĘCONĄ JEJ DEBATĘ PUBLICZNĄ.
4. NAGRODA JEST PRZYZNAWANA PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW PTG W WYNIKU GŁOSOWANIA, KTÓRE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW:
– W PIERWSZYM ETAPIE (NOMINACJE) WSZYSCY CZŁONKOWIE PTG, KTÓRZY ZECHCĄ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCEGO IM PRAWA, ZGŁASZAJĄ DO TRZECH PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH PROPONOWANYCH DO NAGRODY, PODAJĄC ICH TYTUŁ, NAZWISKO AUTORA (AUTORÓW) I WYDAWCĘ. ZGŁOSZENIA NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES KONKURSKSIAZKOWY@POLSKIETG.PL
– W DRUGIM ETAPIE (WYBÓR LAUREATA/-ÓW) GŁOSUJĄCY CZŁONKOWIE PTG WYBIERAJĄ JEDEN TYTUŁ Z LISTY NOMINOWANYCH TYTUŁÓW SPORZĄDZONEJ PRZEZ ZARZĄD PTG I OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE WWW.POLSKIETG.PL. ZARZĄD PTG ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONANIA SELEKCJI TYTUŁÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW PTG POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z REGULAMINEM KONKURSU.
5. NAGRODĘ OTRZYMUJE PUBLIKACJA, KTÓRA DOSTAŁA NAJWIĘCEJ GŁOSÓW. JEŚLI DWIE PUBLIKACJE OTRZYMAJĄ TAKĄ SAMĄ LICZBĘ GŁOSÓW, ODBYWA SIĘ GŁOSOWANIE DODATKOWE, MAJĄCE NA CELU WYŁONIENIE OSTATECZNEGO LAUREATA.
6. GŁOSOWANIA ORGANIZUJE ZARZĄD PTG. ODBYWAJĄ SIĘ ONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: KONKURSKSIAZKOWY@POLSKIETG.PL I MAJĄ CHARAKTER JAWNY.
7. DO NAGRODY NIE MOŻNA ZGŁASZAĆ WŁASNYCH PUBLIKACJI.
8. PIERWSZE GŁOSOWANIE (NOMINACJE) ODBYWA SIĘ DO DNIA 15 GRUDNIA 2021 ROKU.
9. DRUGIE GŁOSOWANIE (WYBÓR LAUREATA) ODBYWA SIĘ DO DNIA 20 STYCZNIA 2022 ROKU.
10. EWENTUALNE GŁOSOWANIE DODATKOWE ODBYWA SIĘ DO DNIA 25 STYCZNIA 2022 ROKU.