STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENDEROWEGO

[z dnia 17.06.2020 r.]

Z całą stanowczością sprzeciwiamy się nagonce na mniejszości seksualne organizowanej przez rządzący obóz polityczny. Podobnie jak kiedyś “ideologia gender”, forsowana dziś zbitka “ideologia LGBT” ma stanowić obcobrzmiące imię wroga i generować lęk społeczny. Niedopuszczalne jest kwestionowanie praw do równości i podmiotowości gejów, lesbijek, osób bi- i transseksualnych, ich bliskich, dzieci oraz rodzin. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania dehumanizujące jednostki bądź grupy, przyzwalające na przemoc i do niej podżegające.

Równie zdecydowanie sprzeciwiamy się naruszaniu autonomii uniwersytetów oraz szykanowaniu członków i członkiń wspólnoty akademickiej. Czynią to organy obecnej władzy politycznej, dla której wiodący głos doradczy stanowi organizacja Ordo Iuris, systematycznie zwiększająca swój udział w instytucjach władzy w Polsce.

Za szczególnie bulwersujący uznajemy fakt, że tłamszenie uniwersytetów odbywa się pod sztandarami pojęć takich jak wolność słowa czy swoboda głoszenia poglądów. Manipulacje językiem i prawem doprowadziły do tego, że na naszych oczach wartości demokracji liberalnej i dużo od niej starsza zasada autonomii uniwersytetów zamieniają się w ponurą farsę.

Wyjątkowo rażącym tego przykładem jest poddanie grupy studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego śledztwu prokuratorskiemu. Przyczyną uczynienia ich podejrzanymi na mocy Kodeksu Karnego o przestępstwo fałszowania dowodów było złożenie (w roku 2018) przez młodych ludzi skargi na wykładowczynię do uczelnianej komisji dyscyplinarnej. Podczas zajęć prowadząca wypowiadała niezgodne z wiedzą naukową, dyskryminujące opinie m.in. na temat antykoncepcji, a także osób LGBT i ich dzieci.

Ze szczególnym smutkiem przyjmujemy podważanie autonomii uczelni przez osoby należące do wspólnoty akademickiej. Przykładem tego jest także sprawa profesora Jacka Kochanowskiego. Stanął on przed komisją dyscyplinarną Uniwersytetu Warszawskiego ponieważ umieścił na tweeterze trzy wulgarne wpisy atakujące środowiska prawicowe. Przyjął upomnienie, wykazał skruchę. Komisja wskazała niską szkodliwość społeczną czynu i umorzyła sprawę. Suwerenny werdykt naruszono jednak przekazaniem sprawy do zewnętrznej instancji, czyli komisji dyscyplinarnej umocowanej w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego przez Jarosława Gowina.

Szokujące jest – powtórzmy – manipulowanie językiem i prawem przez stronę rządzącą i jej zwolenników. W imię wolności słowa szykanuje się studiującą młodzież, która protestuje przeciw niemerytorycznym, dyskryminującym opiniom wykładowczyni. W imię obrony rodziny organizuje się nagonkę na osoby, dzieci i rodziny LGBT. W imię chrześcijaństwa głosi się nienawiść.

Solidaryzujemy się ze wszystkimi ofiarami nagonki i szykan. “[…] nas nie da się uciszyć bo wierzymy, że każdy przyzwoity człowiek powinien przeciwstawiać się nienawiści.” – napisali w swoim oświadczeniu studenci Uniwersytetu Śląskiego. Apelujemy do organizacji, środowisk i osób, abyśmy dziś wszyscy uznali te słowa za credo.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genderowego

dr hab. Maciej Duda

dr Adam Ostolski

mgr Kazimiera Szczuka

dr Sylwia Urbańska

mgr Agnieszka Więckiewicz