Rozmowa z Joanną Ostrowską, autorką książki „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej”

Książka Joanny Ostrowskiej „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej” w 2019 roku otrzymała główną nagrodę w ramach konkursu na Genderową Książkę Roku Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Poniżej zamieszczamy zapis rozmowy „Historia – żywa tkanka”, która odbyła się 6 lipca 2020. Nagranie zbiera głosy Joanny Ostrowskiej i Macieja Dudy. Nie mogąc się spotkać, postanowiliśmy stworzyć plik audio, który przez moment połączył Barbados i Polskę, nie(hetero)normatywną historię lat 30. i 40. XX wieku oraz 2020 rok.

Joanna Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, krytyczka filmowa, dramaturżka teatralna. Zajmuje się tematyką związaną ze zjawiskiem przemocy seksualnej (II wojna światowa) i zapomnianymi ofiarami nazizmu.

Maciej Duda – dr hab. n. hum., prof. US, członek PTG.