„Queerowe solidarności” Spotkanie z autorką genderowej książki 2019 roku

W czwartek 29 kwietnia 2021 o godzinie 18.00 zapraszamy na czwartą „Kawę z genderem. Spotkania PTG”. Naszą gościnią będzie Justyna Struzik autorka książki „Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce” nagrodzonej tytułem Genderowa Książka 2019 roku Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Spotkanie poprowadzi Dorota Hall – antropolożka kulturowa i socjolożka, profesorka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autorka książki o aktywizmie wierzących osób nieheteronormatywnych pt.
„W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce” (Wydawnictwo IFiS PAN, 2016).

Justyna Struzik przedstawia w swojej książce współczesne ruchy queerowe. Wsłuchując się w głosy i refleksje aktywistów i aktywistek od lat zaangażowanych w działania na rzecz praw osób LGBTQ, w ramach swoich badań autorka stworzyła portrety prezentujące queerowy aktywizm w Polsce. Jej celem było ukazanie wewnętrznych dyskusji, negocjacji celów czy różnorodności idei obecnych wśród działaczy i działaczek. Publikacja ta jest swego rodzaju lustrem omawianych ruchów. Jednocześnie pokazuje, że mimo wewnętrznych napięć wynikających z różnorodności ram działań kolektywnych tytułowa „queerowa solidarność” jest nie tyle oddalonym i nierealizowalnym, utopijnym projektem, ile codzienną, związaną z wieloma trudnościami i wewnętrznymi konfliktami, praktyką. Mówienie o codziennej solidarności nie ma na celu tuszowania czy przemilczania różnic oraz sporów pomiędzy działaczami i działaczkami, ale raczej dowartościowanie społecznego aktywizmu.
Akcent położony na procesy, motywacje i podobieństwa działań, wywiady obrazujące autorefleksyjność respondentek i respondentów mogą służyć jako wskazówka, pokazywać, jak dziś budować sojusze i społeczeństwo obywatelskie. To właśnie nastawienie do wewnątrz (od samego wstępu, gdzie autorka zastanawia się, co to znaczy być badaczką ruchów queerowych) i spojrzenie na siebie stają się kontekstami, które chcielibyśmy rozwijać w trakcie spotkania z autorką Genderowej Książki Roku 2019.


Link do spotkania na platformie ZOOM zamieścimy w dniu spotkania.