Miłość i ekonomia

W niedzielę 24 stycznia 2021 o godzinie 18:00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z genderem. Spotkania PTG”. Naszą gościnią była Katarzyna Szumlewicz, a tematem jej książka „Miłość i ekonomia w literackich biografiach kobiet”. Wydana w serii Lupa Obscura IBL PAN, obecnie w wolnym dostępie w postaci ebooka w repozytorium UW (https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19273), książka została nagrodzona przez PTG tytułem Genderowej Książki Roku 2017.

„Miłość i ekonomia” to rodzaj autorskiego przeglądu klasyki prozy XIX i XX wieku. Jednak nie prozy w ogóle a jedynie tej, która w centrum umieszcza doświadczenie kobiet. Od Jane Austen, sióstr Brontë, Dickensa, Zoli, Ibsena, przez autorów i autorki współczesnych przetworzeń powieści wiktoriańskiej, dzieła Gabrieli Zapolskiej, Zofii Nałkowskiej i wielu innych pisarek, po współczesne noblistki – Toni Morrison, Elfriede Jelinek i Alice Munro – rozciąga się realistycznie przedstawiany świat kobiecych losów. Zręcznie wciągając nas w fabuły omawianych powieści Katarzyna Szumlewicz stawia na pierwszym miejscu pytania o sytuację finansową bohaterek. To właśnie ekonomia w zasadniczy sposób określa życie panien na wydaniu, służących, utytułowanych dam, kurtyzan, ulicznych prostytutek, niewolnic, robotnic, a także artystek. I zapewne nasze, czytelniczek i czytelników.

Dr Katarzyna Szumlewicz zajmuje się filozofią, teorią pedagogiki, gender studies i publicystyką. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Rozmowę prowadziła Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka i historyczka literatury, wykładowczyni gender studies w Instytucie Badań Literackich PAN, polonistka w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie.

Zapis dyskusji znajduje się tutaj.

W ramach cyklu wirtualnych rozmów “Kawa z genderem. Spotkania PTG”, raz w miesiącu, wspólnie z gośćmi i uczestni(cz)kami będziemy próbowali zrozumieć, jak i dlaczego społeczno-polityczne, ekonomiczne i klimatyczne zmiany wiążą się z płcią. Różnice i hierarchie między płciami należą do centralnych osi, wokół których kształtują się globalne i lokalne zjawiska. Spojrzymy na szeroko rozumianą płeć jako źródło podziałów, wykluczeń i nierówności, ale także najbardziej witalnego impulsu oporu i rewolucyjnej zmiany. Gniew i solidarność kobiet widać dziś na ulicach Polski i świata. Rewolucyjne zmiany ujawniają konstrukcje i możliwość przekształcania stereotypów, polityk, praw oraz budowania nieoczywistych sojuszy w walce o równość i sprawiedliwość.

Zamiast wykładów, proponujemy formułę spotkań. Wspólna kawa, podobnie jak otwarcie na perspektywę gender, mają moc łączenia i przekraczania społecznych oraz klasowych granic. Przy kawie rodzi się krytyczne myślenie, sojusze i opór; bez względu, czy pita jest w miejskiej kawiarni, czy przy wiejskim kuchennym stole. Przy kawie łatwiej jest rozmawiać, dzielić doświadczeniami, spierać się i budować strategie zmian. Przy niej chcemy rozmawiać o problemach, wynikach badań, książkach, filmach, czy projektach artystycznych. Cykl “Kawa z genderem. Spotkania PTG” zaprasza do rozmów i zgłaszania propozycji tematów.