Kawa z Genderem [1]: Trzeba bronić genderów?

Trzeba bronić genderów?

W ostatnich latach akademickie studia gender znalazły się na celowniku populistycznej prawicy w naszym regionie – do tego stopnia, że można zaryzykować tezę, iż pozycja gender studies staje się miarą akademickiej wolności w ogóle. W Polsce, w Rumunii czy na Węgrzech podejmowane są mniej lub bardziej drastyczne działania nastawione na ograniczenie wolności akademickiej w zakresie badań nad płcią i seksualnością. Działania te wpisują się w kontekst neoliberalnej dewaluacji humanistyki i nauk społecznych, a zarazem ową dewaluację pogłębiają. Równocześnie ci sami politycy chętnie powołują się na wolność słowa, by bronić swobody posługiwania się przez pracowników uczelni wobec mniejszości dyskryminującym i stygmatyzującym językiem. Kreują atmosferę zagrożenia, w której sprawa zostaje postawiona na głowie i to naukowcy o konserwatywnych poglądach są rzekomo pozbawiani akademickiej wolności.

W Polsce rozmowa toczy się w sytuacji, gdy trwa wdrażanie reformy nauki sygnowanej przez Jarosława Gowina, a jednocześnie nowy minister zapowiada cofnięcie i odwrócenie tej reformy. Naukowczynie i naukowcy pracują więc w warunkach, gdy kryteria, według których oceniana będzie ich praca i dorobek, pozostają niejasne, zależne od kaprysów ministra i stojącej za nim parlamentarnej większości. Czy w poturbowanym przez neoliberalne reformy i neokonserwatywne krucjaty ideologiczne uniwersytecie możliwa będzie otwarta dyskusja i swobodne dociekania? Jak skutecznie bronić studiów genderowych, humanistyki i Uniwersytetu?

Zapraszamy do otwartej rozmowy, którą otworzą głosy:

dr hab. Agnieszki Graff (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW)
Moniki Helak (Wydział Socjologii UW, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej)
prof. dr hab. Ingi Iwasiów (Instytut Literatury i Nowych Mediów, USz)
dr hab. Elżbiety Korolczuk (Uniwersytet Södertörn i Uniwersytet Warszawski)

Spotkanie będzie moderować dr Adam Ostolski (PTG / Wydział Socjologii UW).

Dyskusja odbędzie się na platformie Zoom. Link do spotkania opublikujemy dzień przed wydarzeniem.