Genderowa książka 2018 – Lista nominowanych tytułów

Prezentujemy listę książek nominowanych w Konkursie na najlepszą genderową książkę 2018 roku. Lista ułożona jest w układzie alfabetycznym wg nazwisk autorek/autorów:

 1. Arleta Galant, Zwroty krytyczne. Studia i szkice nie tylko o literaturze, Kraków: Universitas 2018.
 2. Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018.
 3. Greta Gober, Instytucja medialna przez pryzmat płci, Gdańsk: WN Katedra 2018.
 4. Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Marianna Zielińska, Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018.
 5. Joanna Kuciel-Frydryszak, Służące do wszystkiego, Warszawa: Marginesy 2018.
 6. Ewa Majewska, Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i Czarne Protesty, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 2018.
 7. Joanna Niżyńska, Królestwo małoznaczącości. Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer, Kraków: Universitas 2018.
 8. Joanna Ostrowska, Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej, Warszawa: Marginesy 2018.
 9. Zuzanna Radzik, Kobiety, które zbudowały Kościół, Kraków: WAM 2018.
 10. Katarzyna Szopa, Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray, Warszawa: IBL PAN 2018.
 11. Alicja Urbanik-Kopeć, Anioł w domu, mrówka w fabryce, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2018.
 12. Renata Ziemińska, Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci, Warszawa: PWN 2018.

 

Na głosy Członków i Członkiń PTG czekamy do 31 października 2019 roku.

Regulamin konkursu dostępny pod linkiem: http://polskietg.pl/portfolio/genderowa-ksiazka-roku-2018/

Zarząd PTG