„Encyklopedia Gender” Genderową Książką Roku!

Tytuł Genderowej Książki Roku
w pierwszej edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Genderowego obejmującej lata 2014–2015 otrzymała:

Encyklopedia Gender: Płeć w kulturze,
red. Monika Rudaś-Grodzka i in.,
Czarna Owca,
Warszawa 2014.