Cykl spotkań „Kawa z Genderem”

W ramach cyklu wirtualnych rozmów “Kawa z genderem. Spotkania PTG”, raz w miesiącu, wspólnie z gośćmi i uczestni(cz)kami będziemy próbowali zrozumieć, jak i dlaczego społeczno-polityczne, ekonomiczne i klimatyczne zmiany wiążą się z płcią. Różnice i hierarchie między płciami należą do centralnych osi, wokół których kształtują się globalne i lokalne zjawiska. Spojrzymy na szeroko rozumianą płeć jako źródło podziałów, wykluczeń i nierówności, ale także najbardziej witalnego impulsu oporu i rewolucyjnej zmiany. Gniew i solidarność kobiet widać dziś na ulicach Polski i świata. Rewolucyjne zmiany ujawniają konstrukcje i możliwość przekształcania stereotypów, polityk, praw oraz budowania nieoczywistych sojuszy w walce o równość i sprawiedliwość.

Zamiast wykładów, proponujemy formułę spotkań. Wspólna kawa, podobnie jak otwarcie na perspektywę gender, mają moc łączenia i przekraczania społecznych oraz klasowych granic. Przy kawie rodzi się krytyczne myślenie, sojusze i opór; bez względu, czy pita jest w miejskiej kawiarni, czy przy wiejskim kuchennym stole. Przy kawie łatwiej jest rozmawiać, dzielić doświadczeniami, spierać się i budować strategie zmian. Przy niej chcemy rozmawiać o problemach, wynikach badań, książkach, filmach, czy projektach artystycznych. Cykl “Kawa z genderem. Spotkania PTG” zaprasza do rozmów i zgłaszania propozycji tematów.