Genderowa Książka Roku 2014-2015

konkurs_ksiazka_gender

 

Polskie Towarzystwo Genderowe
im. Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika
ogłasza Konkurs na
Genderową Książkę Roku

 

I edycja konkursu obejmuje lata 2014 i 2015. Poniżej zamieszczamy listę książek rekomendowanych w konkursie.
Do 5 grudnia 2016 członkinie i członkowie PTG mogą głosować na genderową książkę roku, wskazując jedną pozycję z listy. Głosy należy nadsyłać na adres konkursksiazkowy@polskietg.pl
Zapraszamy!
Lista książek rekomendowanych za lata 2014-2105
Regulamin Konkursu
1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Genderowego za Genderową Książkę Roku (zwana dalej Nagrodą) jest przyznawana co roku za najlepszą publikację naukową, popularnonaukową, eseistyczną lub reporterską (z wyłączeniem beletrystyki), uwzględniającą perspektywę gender oraz przyczyniającą się do propagowania idei równości i otwartości we wszystkich obszarach życia społecznego.
2. Kandydować do Nagrody mogą wszystkie polskie książki, które – zgodnie z celami statutowymi PTG (punkt 8a) – propagują rzetelną wiedzę na temat płci społeczno-kulturowej i polityki równości oraz pomagają w zwalczaniu stereotypów i uprzedzeń w tej dziedzinie. O kryterium czasowym decyduje rok wydania podany na karcie tytułowej. Pierwsza edycja Konkursu wyjątkowo obejmuje 2 lata, uwzględniając książki wydane w 2014 i 2015 roku. Kolejne edycje dotyczyć będą książek wydanych w roku poprzedzającym rok rozstrzygnięcia.
3. Nagroda na charakter symboliczny i prestiżowy. Jej wręczenie odbywa się w czasie corocznej konferencji PTG. Nagrodzona publikacja będzie promowana na stronie internetowej i profilu FB Polskiego Towarzystwa Genderowego. PTG zorganizuję poświęconą jej debatę publiczną.
4. Nagroda jest przyznawana przez wszystkich członków PTG w wyniku głosowania, które składa się z dwóch etapów:
– w pierwszym etapie (nominacje) wszyscy członkowie PTG, którzy zechcą skorzystać z przysługującego im prawa, zgłaszają do trzech publikacji książkowych proponowanych do Nagrody, podając ich tytuł, nazwisko autora (autorów) i wydawcę. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres konkursksiazkowy@polskietg.pl
– w drugim etapie (wybór laureata/-ów) głosujący członkowie PTG wybierają jeden tytuł z listy nominowanych tytułów sporządzonej przez Zarząd PTG i opublikowanej na stronie www.polskietg.pl. Zarząd PTG zastrzega sobie prawo do dokonania selekcji tytułów zgłoszonych przez członków PTG pod kątem zgodności z regulaminem Konkursu.
5. Nagrodę otrzymuje publikacja, która dostała najwięcej głosów. Jeśli dwie publikacje otrzymają taką samą liczbę głosów, odbywa się głosowanie dodatkowe, mające na celu wyłonienie ostatecznego laureata.
6. Głosowania organizuje Zarząd PTG. Odbywają się one drogą elektroniczną na adres: konkursksiazkowy@polskietg.pl i mają charakter jawny.
7. Do Nagrody nie można zgłaszać własnych publikacji.
8. Pierwsze głosowanie (nominacje) odbywa się do dnia 20 listopada danego roku.
9. Drugie głosowanie (wybór laureata) odbywa się do dnia 5 grudnia danego roku.
10. Ewentualne głosowanie dodatkowe odbywa się do dnia 10 grudnia danego roku.