Dołącz do nas!

Członkinią/Członkiem Polskiego Towarzystwa Genderowego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem/obywatelką Polski lub cudzoziemką/cem, która:
– w działalności zawodowej lub społecznej,
– naukowej, artystycznej, edukacyjnej, publicystycznej oraz innej,
– przyjmuje perspektywę gender studies i podejmuje kwestie związane z równością płci;
– akceptuje postanowienia Statutu PTG oraz cele i sposoby jego działania;
– potwierdzi to poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej;
– złoży dwie rekomendacje podpisane przez członkinie/członków PTG.
Przyjęcie w poczet członkiń/członków zwyczajnych PTG następuje na mocy uchwały Zarządu.


Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
kontakt@polskietg.pllub przekazywać bezpośrednio członkiniom Zarządu PTG.
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA